İletişim

Telefon: 0 212 331 27 27

 

İletişim kurulabilecek kişiler:

 

Dilek İlbasan Emre Bağcı Onur Kara
Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkileri
Telefon: 0212 331 23 84 Telefon: 0212 331 21 17 Telefon: 0212 331 23 56
E-mail: dilbasan@datagate.com.tr E-mail: ebagci@datagate.com.tr E-mail: okara@datagate.com.tr