Ortaklık Yapısı

Genel Bilgi

Şirketimizin 30.000.000 TL olan sermayesi 454,545 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 29.999.545,455 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.
 
A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arsından seçilir.
 
Ortaklık yapısının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 
Ortak Adı Ülkesi Pay Oranı ( % ) Pay Adedi Pay Nominal Değeri
   İndeks Bilg. A.Ş. (*) T.C. % 59.24 17.772.688 17.772.688 TL
   Halka Açık - % 40.76 12.227.270 12.227.270 TL
   Diğer T.C. % 0.0001 42

42 TL

   TOPLAM   %100.0 30.000.000 30.000.000 TL


 (*) Halka kapalı kısım %51,74, Halka açık kısım %7,5 olmak üzere toplam %59,24. Şirketin nihai kontrolü İndeks AŞ vasıtası ile Nevres Erol Bilecik ve ailesi üyelerinindir.