Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Kurulu ve Denetleme Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 15.05.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda üç yıl için seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Söz konusu genel kurul toplantısı 30 Mayıs 2018 tarih ve 9589 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Nevres Erol Bilecik
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Salih Baş
Yönetim Kurulu Üyesi Attila Kayalıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi Halil Duman
Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik
Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi Berrin Önder
Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi Adnan Kürşat Selimoğlu
   
   
Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi
Komite Başkanı (Bağımsız Üye) Berrin Önder
Komite Üyesi (Bağımsız Üye) Adnan Kürşat Selimoğlu
   
   
Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite Başkanı (Bağımsız Üye) Berrin Önder
Komite Üyesi Attila Kayalıoğlu
Komite Üyesi Halil Duman
Komite Üyesi Dilek İlbasan
   
   
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Komite Başkanı (Bağımsız Üye) Berrin Önder
Komite Üyesi Salih Baş
Komite Üyesi Attila Kayalıoğlu
   
Berrin Önder