Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. 


Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası;

Uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir. Şirketimiz Esas Sözleşmesinde “Kar Payı Avansı” dağıtılması ile ilgili bir düzenleme olmadığından “Kar Payı Avansı” dağıtılmayacaktır. Kar Payı ödemelerine Genel Kurulun tespit ettiği tarihte başlanır, yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilir. Bu politika, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.