İnsan Kaynakları Politikası

Personel politikalarımızın amacı tüm çalışanları tarafından beğenilen ve takdir edilen bir şirket olmaktır.

Personel politikamızı oluşturan ana kriterler şunlardır:

      Çalışanlarımızın gelecekleriyle ilgili endişe duymamalarının sağlanması,

      Çalışanların öncelikle yöneticilerine ve şirkete yüksek güvenlerinin sağlanması,

Tüm personelin performans ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,

Şeffaf yönetim politikasının sergilenmesi,

Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,

İş disiplinine önem verilmesi, Tüm çalışanlarımızın “bireysel değil, takım ruhu içinde” çalışmalarının sağlanması,

Kariyer planlamasına önem verilmesi,

Sosyal aktivitelere yer verilmesi,

Verimli çalışma ortamı ve koşullarının sağlanmış olması.