Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 30.000.000 TL olan sermayesi 454,545 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 29.999.545,455 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.

A Grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Hisselerin sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortaklar
Ülkesi
Pay Oranı (%)
Pay Adedi
Pay Nominal Değeri (TL)
İndeks Bilg. A.Ş.
T.C.
% 59.24
17.772.688
17.772.688
Diğer
%40,76
12.227.312
12.227.312
Toplam
%100
30.000.000
30.000.000