Kurumsal Yönetim

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Kurulu ve Denetleme Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri 30.05.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl için seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı 9 Haziran 2023 tarih ve 10849 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Nevres Erol Bilecik
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Salih Baş
Yönetim Kurulu Üyesi
Attila Kayalıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Duman
Yönetim Kurulu Üyesi
Kaan Bilecik
Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi
Kübra Erman Karaca
Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi
Ufuk Esin

Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi

Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Ufuk Esin
Komite Üyesi (Bağımsız Üye)
Kübra Erman Karaca

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Ufuk Esin
Komite Üyesi
Attila Kayalıoğlu
Komite Üyesi
Halil Duman
Komite Üyesi
Dilek İlbasan

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri

Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Ufuk Esin
Komite Üyesi
Salih Baş
Komite Üyesi
Attila Kayalıoğlu

Politikalar & Dokümanlar

Yönetim Kurulu Komitelerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları
.docx
Kâr Dağıtım Politikası
.docx
Bilgilendirme Politikası
.docx
Ücretlendirme Politikası
.docx
Bağış Politikası
.docx
Tazminat Politikası
.pdf
İnsan Kaynakları Politikası
.pdf
Etik Politikası
.pdf
İş İlkelerimiz
.pdf
Esas Sözleşme
.pdf
Özel Durum Açıklamaları
Sirküler
.pdf
Halka Arz Broşürü
.pdf
İzahname
.pdf
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2009
.pdf
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2008
.pdf
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2007
.pdf
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2006
.pdf
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2005
.pdf

Genel Kurul